UNIOR klešta

Osnovni program – kombinovana klešta, sečice, klešta za skidanje izolacije