Diferencijalni zaštitni prekidač – FID

Schneider Electric

Monofazne FID sklopke 2P-25A-30mA, 2P-40A-30mA.
Trofazne FID sklopke 4P-25A-30mA, 4P-25A-300mA, 4P-25A-500mA, 4P-40A-30mA, 4P-40A-300mA, 4P-40A-500mA, 4P-63A-30mA, 4P-63A-300mA.

 

FID sklopka ACTI 9
FID sklopka ACTI 9

Noark

Monofazne FID sklopke 2P-25A-30mA, 2P-40A-30mA i 2P-40A-300mA.
Trofazne sklopke FID 4P-25A-30mA, 4P-40A-30mA, 4P-63A-30mA, 4P-40A-300mA i 4P-63A-300mA.

FID Noark Ex9CL-N
FID Noark Ex9CL-N